“פחות זה יותר”

“פחות זה יותר”

טכניקת ה”איחוד” לגמישות מחשבתית פעמים רבות במהלך עבודה על פרויקט נדרשים המהנדסים להפגין יצירתיות וחשיבה המצאתית, אך לעיתים הפתרון אינו מבזיק כדוגמת התפוח של ניוטון וקיימת תחושה של מחסום יצירתי. יתר על כך, אנו כבני אדם נוטים לפעול לעיתים בקיבעון מחשבתי מבלי...