טכניקת ה”איחוד” לגמישות מחשבתית

פחות זה יותרפעמים רבות במהלך עבודה על פרויקט נדרשים המהנדסים להפגין יצירתיות וחשיבה המצאתית, אך לעיתים הפתרון אינו מבזיק כדוגמת התפוח של ניוטון וקיימת תחושה של מחסום יצירתי. יתר על כך, אנו כבני אדם נוטים לפעול לעיתים בקיבעון מחשבתי מבלי לעצור ולתהות על רלוונטיות העובדות והדברים בתקופות זמן שונות. דוגמא לכך היא שבמשך שנים המשיכו לייצר בבריטניה מוניות עם גג גבוה במיוחד רק בגלל שכך היה נהוג. מקורו של גג גבוה זה טמון בתרבות העבר- הוא עוצב כך על מנת שאדון עם מגבעת יוכל לתפוס את מקומו בנוחות ברכב המונית ללא צורך בהסרת כובעו, פעולה אשר עלולה להוביל למבוכה. רק לאחר שנים של ייצור מוניות בעלות גג גבוה, הרבה לאחר שהמגבעות יצאו מצו האופנה, הבינו שאפשר גם אחרת ולחסוך בעלויות הייצור.

על מנת לפתור את הקיבעון המחשבתי קיימות מספר טכניקות אשר יכולות לסייע בפיתוח היצירתיות ובפיתוח מוצרים. אחת הטכניקות הללו נקראת “איחוד”. בתהליך האיחוד, ניגשים אל המוצר הקיים ומונים את רשימת מרכיביו. מרכיבים אלה יכולים להיות פנימיים (כחלק אינטגרלי מהמוצר) או חיצוניים, אשר מהווים מוצר משלים (כמו לדוגמא הלוח עבור הטוש המחיק). לאחר שרשימת המרכיבים מופיעה לפנינו, השלב הבא הוא “לעקור” בכל פעם מרכיב אחד ובאותה העת לבדוק כיצד כל אחד מהמרכיבים האחרים יוכלו למלא את תפקידו ואת הפונקציה של המרכיב שעקרנו. שיטה זו גם מאפשרת לבצע מבט על הנחות היסוד שהיו קיימות, דברים בסיסיים, הרגלים, ובחינת הרלוונטיות שלהם היום.

דוגמא פשוטה מחיי היום יום ליישום טכניקת האיחוד היא העיפרון בעל המחק בקצהו  –  בעבר המחק היווה מוצר משלים של העיפרון ולא שימש כמרכיב פנימי, אך על ידי שימוש בטכניקת האיחוד נמצא כי ניתן לשלבו כחלק אינטגרלי מהמוצר ובכך לשפר את תפקודו ויעילותו ולחסוך את רכישת המחק הנלווה.

לסיכום, באמצעות מודעות לשיטות הקיימות והיעזרות בטכניקות לגמישות מחשבתית ולפיתוח היצירתיות, ניתן למצוא פתרונות פשוטים ומתוחכמים גם יחד, להוזיל עלויות, או לפתח מוצר או רעיון חדשים ופורצי דרך שאיש לא חשב עליהם קודם.