מאמר מאת מנכ”ל החברה- מר יצחק טף

“אם אני הצלחתי לראות קצת רחוק יותר, זה מפני שעמדתי על כתפי ענקים” – אייזק ניוטון לרוב כשמדברים על “עמידה על כתפי ענקים” עולה בתודעה תמונה של ענקים כמו אייזק ניוטון, אלברט איינשטיין, מהאטמה גנדי וכיו”ב- אך מה אם לרגע נפנה את המבט פנימה לתוך הארגון, אל עמיתינו לעבודה בהווה או בעבר?

בארגונים רבים העוסקים בפיתוח והנדסה, פוטנציאל ההתייעלות הגדול ביותר מצוי בשימוש חוזר (REUSE) בתפוקות עבודה הנדסית שבוצעה בעבר בארגון, או בידע הקיים (או שהיה קיים) בארגון.
הארגונים מאבדים יכולת לפתח ולספק מוצרים שפותחו לפני עשרות שנים ונוצר מצב שבו אין שימור להפקת הלקחים ויש חזרה על טעויות וכשלים. תוצאת התהליך הינה שאותן חברות מפתחות מחדש מה שכבר פותח בהצלחה, וכך הן מאבדות את יתרונן ביחס למתחרים חדשים בשוק.

ישנן מספר סברות אשר מובילות להתנגדות לשימור הידע: עובדים רבים נוטים לחשוב כי תיעוד מסודר הוא בזבוז של זמן והעמידה בלו”ז היא החשובה מכל. אחרים יטענו כי תוכנות תכנון ותיעוד חדשות אינן תואמות למדיות שימור מידע משנים קודמות וכי שימורו דורש מאמץ גדול מידי כעת ויביא תוצאות רק בעתיד, אולי כשיהיו כבר במקום אחר. לכך מתווספות סיבות כמו Job Security (העובד סבור כי הוא היחידי שיודע), התקדמות הטכנולוגיה ועוד.

ההתמודדות עם התופעה אינה מורכבת אך דורשת נקיטת פעולה מיידית. על החברות לעודד את עובדיהן לשתף את הידע ולהוקיע מהן את אלו אשר “שומרים את המידע לעצמם” ולהשקיע הקצאת זמן לתיעוד מסודר ואילוץ ביצוע אבני דרך כמו PDR ו CDR, בהן גם יוצגו הקונספטים שנבחנו, שיקולי הבחירה, שיקולי התכן, החישובים וכדומה. כמו כן עליהן לבחון מסלולי קידום ועידוד ל”מייסטרים טכנולוגיים” כמקור לשימור ידע.

מומלץ להתחיל בשימור מעכשיו והלאה ולבנות מאגרי ידע של מידע טכנולוגי המאפשרים שימוש במנועי חיפוש ידידותיים למשתמש תוך ביצוע חינוך למודעות ע”י המנהלים בדרישה לבחור בקיים לפני פיתוח חדש, ובהשקעת הזמן לשימור הידע לעתיד.