מאת עומר עבדת- מתכנן מכאני ב- “זיו-אב טכנולוגיות”

מלחמה, שלום והנדסהעם ציון 100 שנים לפרוץ מלחה”ע הראשונה- מאמר הדן בקשר בין מלחמה, שלום והנדסה.