אנחנו שמחים לבשר זיו-אב טכנולוגיות התקבלה לסגל הספקים של אגף הרכש של האו”ם (UNPD) ברמה 2

זיו-אב טכנולוגיות הוסמכה להיות ספק מורשה של האו"ם